Univerzitet “Bijeljina” je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole “Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

        Misija Univerziteta „Bijeljina“ jeste da svojim studentima pruža obrazovanje najvećeg kvaliteta, pripremajući ih da se sutra suoče sa izazovima novih tehnologija i globalnog tržišta. Pri tome, Univerzitet permanentno traži najpogodniji obrazovni model, usvaja i prenosi nove naučne discipline, proširuje polje obrazovnih tehnologija i nastoji da se uključi u međunarodni obrazovni sistem.

        Obezbijeđenje kvaliteta Univerziteta „Bijeljina“ vrši se kroz dostizanje kvaliteta sličnih visokoškolskih ustanova Republike Srpske, BiH i šire, putem kategorija, koje, ujedno predstavljaju i zakonske kategorije, a to su:
     1. prostor i oprema,
     2. nastavnici,
     3. studenti,
     4. finansije.

        U pogledu prostorno-tehnoloških resursa, Univerzitet „Bijeljina“ spada među najopremljenije.

        U okviru prostora od oko 4.300 m2, koji se nalazi na Pavlovića putu u neposrednoj blizini lokacije Etno sela „Stanišići“, Univerzitet raspolaže sa 4 amfiteatra, 5 učionica sa ukupno 600 mjesta. Studentima su na raspolaganju i jedna računarska sala sa ukupno 20 umreženih računara te čitaonica.

Nastavnici, saradnici i administracija raspolažu sa 12 kabineta, odnosno kancelarija.

        Amfiteatri poseduju sopstvena ozvučenja, a sve učionice imaju obezbijeđene uslove za pristup Internetu i izvođenje nastave putem video projekcija.

        Pored navedenog Univerzitet ima 9 laboratorija namijenjenih za izvođenje vježbi studentima farmacije i poljoprivrede. Sve laboratorije su izgrađene po posljednjim standardima koje omogućavaju da se student upozna sa svim metodama koje se koriste u farmaceutskoj industriji, odnosno tehnologiji.

 

Aktuelni oglasi

Obavještenja

Mišljenja studenata o nama