Naša Misija

Univerzitet Bijeljina nastoji da kroz sistem obrazovanja, naučnoistraživačkog rada i učešćem u razvoju društvene zajednice, proizvede stručnjake potrebnih znanja i vještina, koji će moći da odgovore novim izazovima privrednog sektora, odnosno tržišta rada.

Savremena i prepoznatljiva visokoškolska ustanova koja primjenjuje sve evropske standarde, u pogledu kvaliteta studijskih programa, nastave, naučnoistraživačkog i stručnog rada.

STRATEŠKI CILJEVI

  1.  Razviti mehanizam za osiguranje kvaliteta s ciljem kontinuiranog unapređenja sistema osiguranja kvaliteta
  2.  Razvoj studijskih programa
  3.  Poboljšanje kvaliteta studiranja
  4.  Osigurati kompetentnost i kvalitet nastavnog kadra i ostalih zaposlenih na univerzitetu
  5.  Kontinuirano poboljšanje materijalnih resursa, kako bi se osigurali uslovi za kvalitetno odvijanje nastavo-naučnog rada
  6.  Upravljanje informacijama i javno informisanje zainteresovanih strana

Alumni Univerzitet Bijeljina

59
Završenih studenata
5
Studijskih programa

Aktuelni oglasi

Obavještenja